Free YouTube to MP3 Converter 4.3.23.722

Free YouTube to MP3 Converter 4.3.23.722

DVDVideoSoft Limited – 43MB – Freeware – Windows
ra khỏi 117 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
Sử dụng YouTube miễn phí để chuyển đổi MP3 tải về mp3 từ tất cả các video YouTube có thể. Bộ chuyển đổi mp3 YouTube này chiết xuất âm thanh từ video YouTube đơn cũng như các bộ sưu tập toàn bộ chẳng hạn như:
-hoàn thành danh sách nhạc và hiển thị danh sách;
-người dùng kênh;
-Tất cả video khỏi danh sách phát cá nhân (lịch sử, Liked, yêu thích, xem sau này, vv);
-danh sách nhạc của nghệ sĩ;
-video của thể loại phim;
-video của thể loại âm nhạc;
-video từ YouTube bảng xếp hạng;
-video phản hồi.

YouTube miễn phí để chuyển đổi MP3 kết hợp đơn giản của việc sử dụng cũng như nâng cao tải về tính năng mà bạn có thể thiết lập như bạn muốn:
-lưu ban đầu (không chuyển đổi) YouTube tệp;
-thưởng thức multistream tải;
-tùy chỉnh tên đầu ra dễ dàng;
-lưu và tải các liên kết từ tập tin văn bản bên ngoài;
-tiết kiệm lịch sử tải xuống;
-chuyển nhập video để iTunes tự động;
-tải video mà cần có YouTube cho phép thông qua Firefox, Internet Explorer và Google Chrome;
– sử khả năng tương thích với màn hình đọc phần mềm.

Đầu ra định dạng tập tin: *.mp3, *.m4a, *.aac, *.wav, *.wma, *.ogg, *.flac, * .ape. Các tập tin được lưu vào thư mục âm nhạc và họ giữ lại tên của nguồn video.

YouTube miễn phí để chuyển đổi MP3 tự động điền vào thẻ tiêu đề và tác phẩm nghệ thuật, mà có thể được nhìn thấy trong iTunes, Winamp hoặc Windows Explorer thư mục.

Tổng quan

Free YouTube to MP3 Converter là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi DVDVideoSoft Limited.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 942 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Free YouTube to MP3 Converter là 4.3.23.722 , phát hành vào ngày 23/07/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Free YouTube to MP3 Converter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 43MB.

Người sử dụng của Free YouTube to MP3 Converter đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Free YouTube to MP3 Converter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 942 UpdateStar có Free YouTube to MP3 Converter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản